תות וניל מתנות ליולדת


עגלת הקניות שלי

עגלת הקניות שלך ריקה עדיין

סך ביניים: .00 ₪

 

תקנון האתר

בגלישתך באתר ובהזמנת מוצרים דרכו, הינך נותן את הסכמתך ומקבל ללא כל תנאי וסייג תקנון זה, לרבות לעניין מדיניות הפרטיות של האתר; כן הינך נותן את הסכמתך כי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד תות וניל ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויותיהם על פי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי התקנון, הינך מתבקש שלא לגלוש באתר ולא לרכוש באמצעותו מוצרים.

הגדרות:"מוצרים" – המוצרים ו/או השירותים אותם מציעה תות וניל למכירה לגולשים במסגרת האתר. "גולשים"- יחידים המבצעים פעילות באתר, כגון: גלישה, הרשמה, קניה, צפייה ועוד."יצרנים" - העסקים מהם רוכשת תות וניל את המוצרים המוצעים למכירה באתר."פעולה באתר" – כל פעולת רכישה של מוצרים המוצעים באתר.

במקרה של סתירה בין הכתוב בתקנון זה לבין פרסום אחר, יגבר הכתוב בתקנון זה. בכתוב בתקנון  ובאתר מתייחס לזכר ונקבה כאחד. מטעמי נוחיות בלבד נכתב התקנון בלשון זכר

תנאים לרכישה באתר

הרכישה באמצעות האתר מותרת רק למי שהינו מעל לגיל 18 וברשותו תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי ישראלי תקף. האתר נועד לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי. מנהלי האתר או מי מטעמם רשאים למנוע השתתפותו של גולש בכל זמן, בין באופן זמני ובין לצמיתות וזאת בהתבסס על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו מנהלי האתר או מי מטעמם רשאים למנוע השתתפות של גולש בכל אחד מהמקרים הבאים:  

נמסרו במתכוון פרטי מידע שגויים ו/או בוצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במנהלי האתר או מי מטעמם או מצד שלישי כלשהו, לרבות ספקים ו/או גולשים ו/או נעשה שימוש לרעה באמצעים המוצעים באתר ו/או כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי. 

תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, לרבות הבדלים קלים. תות וניל רשאית  בכל עת (ללא הודעה מוקדמת), להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את תנאי מכירתו בכל עת שתחפוץ.

המחירים כוללים מע"מ, על פי שיעורו במועד הפירסום.

פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים, אם בכל זאת תבחר שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, תימור תות וניל קשר טלפוני, בתוך יום עסקים, כדי לקבל את פרטי כרטיס האשראי אך הדבר עלול לגרום לעיכובים במשלוח.

רכישת מוצר מותנת בקליטת פניית הרוכש במערכת המחשב של האתר באופן מלא תקין, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ובקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה. תות וניל לא תתחשב בפניות שלא נקלטו במערכת או שנקלטו מבלי שנמסרו מלוא הפרטים הדרושים או שנקלטו באופן משובש (תהא אשר תהא הסיבה לכך); תות וניל לא תישא בכל אחריות בשל כך, מכל מין וסוג שהוא.

בכל מקרה שחברת האשראי לא תאשר את הרכישה באמצעות כרטיס האשראי או תסרב לכבד את התחייבויותיך לתשלום התמורה כאמור, תבוטל הרכישה. לצורך ביצוע הרכישה יש למלא טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר (שתהווה הכתובת לאספקת המוצר), טלפון, פרטי כרטיס האשראי שברשותך ופרטי המוצר הנרכש. על פי הדין, אינך חייב למסור את הפרטים דלעיל ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא תמסור את כל הפרטים דלעיל, למעט פרטי כרטיס האשראי, לא תתקבל הצעתך לרכישת המוצר. 

אושרה הזמנתך, תישלח הודעה על אישור הרכישה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך וכרטיס האשראי שלך יחויב בסכום המכירה לרבות דמי המשלוח.

מדיניות ביטול רכישה והחלפת מוצרים

על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, רוכש רשאי לבטל רכישת מוצר בהודעה בכתב (לרבות באמצעות הפקסימיליה או בדואר אלקטרוני)

 • החלפות והחזרות ניתן לבצע בתוך 14 יום מיום הרכישה כאשר המוצר ארוז באריזתו המקורית אשר לא נפתחה ולא נעשה בו כל שימוש, עם הצגת הוכחת רכישה. החלפה והחזרה של פרטי ביגוד, כנגד קבלת זיכוי, ניתן לבצע בתוך 14 יום ממועד הרכישה. ובתנאי שאריזתם לא נפתחה, נשארה באריזתה המקורית ולא נעשה בהם שימוש.
 • החזר כספי בעד פריט ביגוד וטקסטיל (בניכוי 5% מערך הקנייה, אך לא יותר מ 100 שקלים) שמחירם מעל 50 שקלים יינתן בתוך שלושה ימי עסקים מיום הרכישה ובתנאי שאריזתם לא נפתחה, נשארה באריזתה המקורית ולא נעשה בהם שימוש.
 • החזר כספי יבוצע בתוך 7 ימים בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות.
 • כנגד החזרת המוצרים, עליהם לא חל החזר כספי על פי התקנותן, יינתן שובר זיכוי בלבד, בתוקף ל-6 חודשים מיום הנפקתו.
 • לא יינתן החזר כספי עבור דמי משלוח.  משלוח חוזר יחוייב בדמי משלוח מלאים
 • פריט שימצא לא תקין יוחלף בפריט זהה/דומה חדש או שיינתן זיכוי כספי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של תות וניל. הוצאות המשלוח של הפריט הבלתי תקין יחולו על הלקוח והלקוח לא יחוייב בעלות משלוח הפריט החדש או הזיכוי הכספי.
 • במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה, יש להחזיר את המוצר משרדי תות וניל בעולי הגרדום 10 ת"א שהוא באריזתו המקורית, שלם, תקין וללא כל פגם; בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבינהם.
 • תות וניל שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה במקרים הבאים: התרחשה תקלה טכנית שגרמה להצגת מידע מוטעה אודות פרטי המוצר ו/או הרכישה, חלה טעות אנוש חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לרוכש הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני.
 • תות וניל ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתתף, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית. יובהר בזאת כי תות וניל ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כלשהי בגין ביטול המכירה מפאת הסיבות המוזכרות לעיל ולא יזכו ו/או ישפו את הגולשים בגין ביטול זה בשום מקרה.
 • במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויות הרוכש, תבוטל העיסקה וכן תחוייב בדמי ביטול כפי שמפורט בתקנון זה.

אספקת ומשלוח מוצרים

המשלוח מתבצע באמצעות חברת שליחויות בשירות שליח עד הבית/ביה"ח או דואר רשום של דואר ישראל (לפי המתבקש). מועדי האספקה המצויינים באתר מסתמכים על תקנון חברת השליחויות ו/או דואר ישראל. במידה ומדובר בדואר רשום, הלקוח יקבל לביתו הודעה על דבר דואר הממתין ובאחריותו לאוספו. 

חישוב זמני המשלוח והאספקה מתבסס על חישוב  לפי ימי עסקים בלבד. תות וניל לא תהיה אחראית לעיכוב באספקת המוצר בשל אירועים שאינם בשליטתה, כגון השבתה או שביתה, תקלות במערכות התקשורת, הטלפוניה ו/או המחשוב, פעולות איבה ו/או כוח עליון; במקרים כאלה רשאית תות וניל לדחות את מועד האספקה או לבטל את הרכישה, על פי שיקול דעתה. מובהר, כי היה והמועד הנדחה יעלה על 3 ימי עסקים, ביצוע האספקה תהיה כפופה לקבלת אישור הרוכש. ביטול עיסקה על ידי רוכש.

אחריות

תות וניל רשאית בכל עת להפסיק או לנתק או להגביל את הפעילות באתר, כולה או מקצתה, לרבות לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה ו/או אם תחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור מוצר ו/או בתנאי המכירה; אין ולא יהיה בכך כדי להטיל על תות וניל אחריות כלשהי. 

תות וניל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יחויבו בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים לרבות בגין עגמת נפש, שייגרמו לגולשים באתר ו/או למחשב שלהם ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב ו/או כתוצאה מהשתתפות בפעילות באתר, כניסה לאתר, גלישה באתר או אי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו.

תות וניל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאתרים המכילים קישור לאתר, לרבות לתכנים המוצגים בהם.

קניין רוחני

כל הזכויות לתכנים, לתוכנה והעיצוב הגרפי המופיעים באתר זה שמורות לתות וניל.

כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא (לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני), באתר, בשמו, בכל חלק שלו ובכל אחת מהפעילויות בו, שייכים באופן בלעדי ל- תות וניל ו/או לצדדים שלישיים ובכלל זה היצרנים שהעניקו ל- תות וניל הרשאה להשתמש בהם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תות וניל הינה הבעלים הבלעדי של הרעיונות העומדים בבסיס האתר ובכל אחת מהפעילויות בו, השמות והסימנים המסחריים של האתר, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בסודות מסחריים הכרוכים בתפעול האתר ובהפעלת הפעילויות שבו ובתוכן האתר כפי שיהיה מעת לעת (לרבות קבצים גרפיים וקבצי וידאו ואודיו) (להלן, ביחד עם האמור ברישא של סעיף זה: "המידע המוגן").

אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע המוגן ו/או בכל חלק הימנו – והכל בין במישרין ובין בעקיפין - אלא אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת של תות וניל מראש ובכתב.

חל איסור מוחלט על ביצוע קישוריות לאתר, אלא אם נתקבלה הסכמת תות וניל מראש ובכתב.

מדיניות ופרטיות

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נהגיך, הרגלי הגלישה שלך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. מידע זה יכול להיאסף בעזרת כלים וטכנולוגיות שונות, כגון: איסוף כתובות IP, עוגיות (Cookies) משואות רשת (web beacons) ותגי אינטרנט.להלן הסבר קצר אודות מושגים אלה

תות וניל תשמור את כל המידע שנצבר עליך (כולל הנתונים שתמסור בהרשמה) במאגריה. השימוש במידע זה ייעשה רק בכפוף לדין. תות וניל לא תעביר לצד שלישי את הפרטים, הנתונים והמידע שנאספו על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או תנאי שימוש באתרים אחרים, או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר אליו, פעולות שהינן לכאורה מנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה; 

 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה ל תות וניל למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; 
 • בקשר לכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין תות וניל;
 • אם פעילות האתר תתבצע במסגרת תאגיד אחר או תמוזג בפעילותו של צד שלישי, תות וניל תהיה רשאית להעביר לתאגיד זה את המידע אודותיך, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תקנון זה לעניין מדיניות פרטיות.

תות וניל מפעילה באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע אשר מפחיתים – אם כי לא שוללים לגמרי - את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי תות וניל ; תות וניל לא מתחייבת שמערכותיה ו/או אתרה יהיה חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

בהרשמה לאתר ובהשארת פרטי הדואר האלקטרוני הינך מאשר ל תות וניל לשלוח אליך דואר אלקטרוני, אשר יכלול עידכונים לגבי האתר ו/או מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה להנהלת האתר.

תות וניל אינה מתחייבת כי שירותי הדוא"ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך; ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבתך, לרבות רשימות תפוצה. לפיכך, תות וניל לא תהיה אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - לרבות עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך.

הפסקת פעילות של גולש

בכל מקרה של הפרת תקנון האתר (לרבות על דרך מסירת פרטים שגויים) ו/או אם כרטיס האשראי שלך נחסם ו/או הוגבל ו/או בכל מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע ב- תות וניל, באתר, במפרסמים באתר, בפעילויות שבו ו/או במשתמשים באתר (להלן: "מקרה הפרה") – תות וניל רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למנוע ממך את השימוש באתר, לבטל את רישומך באתר ולחסום את גישתך לאתר.

במקרה הפרה יפצה ו/או ישפה המפר את תות וניל בגין כל הוצאה, תשלום, נזק, הפסד ואבדן רווח שייגרמו להם עקב הפרתו תנאי שימוש אלה. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד תות וניל ו/או מי מטעמה הינה שישה חודשים החל מהמועד בו נוצרה עילת התביעה. במקרה הפרה, תהיה תות וניל רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחשוף את שמך והפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך

 

תקנון זה עודכן ביום 1/1/2013 

קניה בטוחה  משלוח חינם